CE İşareti "Avrupa’ya Uygunluk" anlamını taşır ve Fransızca "Conformité Européenné" kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur.

CE Nedir?

CE İşareti  "Avrupa’ya Uygunluk" anlamını taşır ve Fransızca "Conformité Européenné" kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur.CE işareti, bir ürün ya da ürün grubunun, Avrupa Birliği'nin Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Tüketicinin Korunması korunması oluşturulmuş olan ürün uygun olduğunu gösterir. Ürün direktifleri; hangi ürünün ne tür temel şartları karşılaması gerektiğini ve/veyaevre ve Tüketicinin Korunması konusunda oluşturulmuş olduğu ürün direktifleri olarak bilinen temel şartlarına hangi performans seviyesinde olması gerektiğini belirler.CE işareti bir kalite işareti değildir, ürünün ilgili direktiflerce belirlenen tüm şartlara uygun olarak üretildiğini ve kontrol edildiğini gösterir. Kısacası “güvenli” bir ürün olduğunun ifadesidir.

AB  Yapı Malzemeleri Direktifi’nin (89/106/EC) uyumlaştırılma çalışmalarını Bayındırlık ve İskan Bakanlığı üstlenmiş , hazırlanan yönetmelik 8 Eylül 2002 tarihinde resmi gazete’de yayınlanmış ve 01 Ocak 2007 tarihinden itibaren mecburi uygulamaya girmiştir.

Dış ticaretimiz açısından, bu işareti taşıması gerektiği halde taşımayan ürünün Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihracatı mümkün değildir.Ancak sadece ihraç ürünleri için değil  iç pazarımız açısından da , mevzuat uyumu tamamlanmış ve zorunlu uygulamaya girmiş, ürün yönetmelikleri kapsamına giren ürünlerden CE İşareti taşıması gerektiği halde taşımayan ürünlerin ülkemiz piyasasına sürülmesi de mümkün bulunmamaktadır.

Sektörümüz için 2 adet uyumlaştırılmış standart vardır (TS EN 771-1 Tuğlalar , TS EN 1304 Kiremitler ). Bu standartlar kapsamındaki tüm ürünler CE işareti taşımak zorundadır. Bu ürünler; yatay delikli tuğlalar, düşey delikli tuğlalar, dış bacalar ve tüm kiremit çeşitleri. Asmolen çeşitleri, Avrupa’da uyumlaştırılmış bir standart yayınlanmadığı için şimdilik CE işareti taşıma mecburiyeti yoktur.

Fabrikaların CE ile ilgili sorumlulukları çok önemlidir. Yapmaları gerekenleri sıralayacak olursak:

  1. Fabrika üretim kontrol sistemini kurmak , sürekli işler tutmak ve geliştirmek zorundadır. Bu kontrol sistemi , ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi veya kendi kuracakları benzeri bir kontrol sistemi olabilir.                                                                  
  2. Başlangıç tip deneylerini her ürün için yapmalı veya yetkili bir yerde yaptırmalıdır. Sistemin temel mantığında üretimi kontrol bulunduğu için fabrikanın kendi bünyesinde bir laboratuarının olması daha uygundur. Bu sayede sistemi sürekli işler tutabilir.     
  3. CE işaretini ; ürün üzerine , ürün ile gelen ticari bir evrağa (irsaliye,fatura) veya ürün ambalajına iliştirmek.                          
  4. Ürünler ile ilgili , standartlarda istenen kriterler çerçevesinde bir beyan oluşturmak ve bunu kontrol ederek sürekli işler tutmak.

Dört ana başlıkta toplayabileceğimiz

Dağıtıcılar , güvenli olmadığını bildiği , CE kriterlerini taşımayan ürünleri piyasaya arz edemez. Üreticinin 4 ana başlıkta toplanan  , yukarıda sıralanan sorumluluklarını bilmek  ve ürün aldığı yeri ona göre seçmek zorundadır. Dağıtıcı  CE kriterlerine uygun olmayan ve imalatçısı bilinmeyen bir ürün pazarladığında imalatçı olarak kabul edilir.

Yapı işlerinde kullanılmak üzere piyasaya arz edilmesi hedeflenen yapı malzemelerinin, kullanım amacına uygun olması zorunludur. Bu nedenle, bu malzemelerin kullanıldıkları, monte edildikleri, uygulandıkları veya tesis edildikleri yapı işlerinin, gerektiği gibi tasarlanması, inşa edilmesi ve temel gereklere ilişkin yönetmelik ve şartnamelere tabi olması gerekir. İlgili Yönetmeliklerde verilen temel gerekler alanındaki yapı mevzuatının öngördüğü şartlar ile malzemenin CE işareti ile verilen performans kriterlerinin örtüştürülmesi ve buna göre seçilen malzemenin yapı işinde kullandırılması gerekir. Yani, yapı malzemesinin üzerinde CE işaretinin bulunması  ilgili yapı işinde kullanılması için yeterli koşul değildir. Ayrıca, piyasada Yönetmeliğe aykırı olarak arz edilmiş ürünlerin tespit edilmesi halinde bunların Bakanlığa Bildirilmesi gerekir.

Yapı malzemeleri yönetmeliği kapsamına giren ürünlerin resen ve şikayet yolu ile CE kriterlerine uygun olup olmadığının kontrolü piyasa gözetim ve denetim mekanizması tarafından yapılır.

Piyasa gözetim ve denetim sistemi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ilgili kurumları ve teşkilatları sorumluluğunda yürütülmektedir.

Denetim elemanları üretim yapılan fabrikalarda , satış-depo yerlerinde , inşaat ve şantiyelerde ürünleri denetleyebilirler. Bu denetimler sırasında bulunan uygunsuzluklar karşılığında ilk önce uyarı cezası, ardından para cezası verebilirler. En son olarak, ürünleri toplatma ve üretimi durdurma cezaları verilebilir.

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN

Bizi sosyal medya üzerinden takip edebilir, en güncel haberleri sosyal ağlarımız üzerinden ilk öğrenen siz olabilirsiniz.

BİZE ULAŞIN

+90 236 313 16 04
+90 236 313 88 88
+90 533 659 67 47
+90 236 313 98 03

YÜKSEL TUĞLA KİREMİT

1976 Yılında Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kurulan YÜKSEL TOPRAK SANAYİ ve TİC.A.Ş. Türkiye’de tuğla ve kiremit sektörünün öncü firmalarından birisi olmuştur.

Fabrikamız 70.000 m2’ alanda üretimine devam etmektedir.Bir adet Tünel Fırın ve bir adet Hoffman fırın ile dört mevsim üretim yapabilmekte , müşterilerinin ihtiyacını her an karşılayabilmektedir.

Okumaya devam edin Yukarı Çık