Çerez Politikası

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

YÜKSEL TOPRAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Mersis No: 0995007064200013

Vergi No: TURGUTLU VERGİ DAİRESİ / 9950070642

İletişim Linki: http://www.yukseltuglakiremit.com

Adres: Şehitler Mahallesi Ankara Asfaltı Cad. No: 181 Turgutlu/MANİSA

E-posta: [email protected]

Kep adresi: [email protected]

Telefon: (236) 313-8888

DAYANAK VE KAPSAM

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanunu(Kanun) kapsamında; siz müşterilerimizin Yüksel Toprak Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından işletilmekte olan www.yukseltuglakiremit.com adresli internet sitesinin kullanımı sırasında müşterilerimizin elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak tarafınıza bilgi verilmektedir. İşbu metinde Web Sitesi içerisinde hangi tür çerezlerin hangi amaçlarla kullanıldığı ve bu çerezlerin kontrolü ile tarafınızca sahip olunan haklar hususunda bilgilendirme yapılması amaçlanmıştır.

ÇEREZ KULLANIM AMAÇLARI

Şirket’in Web Sitesinde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıdaki gibidir:

  • Hali hazırda ziyaret etmekte olduğunuz Web Sitesi'nin daha etkili kullanılabilmesi için bazı teknik verilere ihtiyaç duyulması,
  • Şirket'in Web Sitesi'nin işlevselliği ve performansının artması,
  • Tarafınıza daha iyi hizmet ve içerik sunabilmek adına tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin depolaması,
  • Şirket'in, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat ile ilgili olarak kanuni sorumluluğu ve tarafınıza karşı olan sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için gerekli hallerde IP adresiniz ve diğer benzer kişisel verilerinize ihtiyaç duyması,

Web Sitesi’nde ziyaret süresince depolanan ve Web Sitesi’nden çıkış yapıldığından silinen Oturum Çerezleri ile Web Sitesi’ni daha önce ziyaret edip etmediğinizi tespit etmek ve tespit edildiği hallerde tarafınıza iletilecek içerikleri belirlemek üzere tam zamanlı işlenen Kalıcı Çerezler kullanılmaktadır.

WEB SİTESİNDE KULLANILAN ÇEREZLER

Zorunlu Çerezler

İşlevsellik ve Tercih Çerezleri

Sosyal Medya Çerezleri

Performans ve Analiz Çerezleri

Hedefleme veya reklam çerezleri

ÇEREZLERİN KULLANIMININ KONTROLÜ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 11. MADDE UYARINCA HAKLARINIZ

Herkes, veri sorumlusu olan Yüksel Toprak Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketine başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda haklarınızı kullanmak için başvurunuzu Şirket’in merkez adresine kimlik bilgileriniz tespit edilebilecek şekilde yazılı olarak gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Şirket talebin uygun ve eksiksiz olması halinde en geç otuz güç içerisin ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Cevap sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde Kanun’un 13/2 maddesi uyarınca başvuru sahibinden ücret talep edilebilecektir.

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN

Bizi sosyal medya üzerinden takip edebilir, en güncel haberleri sosyal ağlarımız üzerinden ilk öğrenen siz olabilirsiniz.

BİZE ULAŞIN

+90 236 313 16 04
+90 236 313 88 88
+90 533 659 67 47
+90 236 313 98 03

YÜKSEL TUĞLA KİREMİT

1976 Yılında Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kurulan YÜKSEL TOPRAK SANAYİ ve TİC.A.Ş. Türkiye’de tuğla ve kiremit sektörünün öncü firmalarından birisi olmuştur.

Fabrikamız 70.000 m2’ alanda üretimine devam etmektedir.Bir adet Tünel Fırın ve bir adet Hoffman fırın ile dört mevsim üretim yapabilmekte , müşterilerinin ihtiyacını her an karşılayabilmektedir.

Okumaya devam edin Yukarı Çık